kampanj

Fukt och mögelsanering

Fuktkoll arbetar med fukt och mögelproblematik i krypgrund och vindar.

Fukt och mögel

Fuktkoll arbetar med fukt och mögelproblematik i krypgrund och vindar. Fukt och mögel är ett komplext problem vilket innebär att vi utreder troliga orsaker och lösningar. Detta innebär att vi går igenom hela ditt hus och sedan kommer med förslag på förbättringar och eventuell åtgärd. Helt kostnadsfritt. 

Villkor

  • Vårt hembesök är kostnadsfritt.
  • Efter bekräftat mögelangrepp så får ni ett kostnadsförslag.
  • Vi åtar oss uppdrag för kostnadsfria hembesök med 8 mils radie från Enköping där vi utgår ifrån.

Kontakta Oss!

Nu erbjuder vi kostnadsfria hembesök i Mälardalen. 

Hur ser din vind ut?

tel:0171-170015